Pályázat

Tartalom

Kedvezményezett infóblokk

 

 

Izometriás csőszerelések illesztékes csomópontjait kialakító automata berendezés fejlesztése

Kedvezményezett neve, címe:
MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja:
Izometriás csőszerelések illesztékes csomópontjait kialakító automata berendezés fejlesztése
A szerződött támogatás összege:
399 034 721 Ft
A projekt tartalmának részletes bemutatása

Csővezeték építésénél a csőátmérőtől és a csőcsatlakozási szögtől függően az áthatások megszerkesztése időigényes feladat. Minél nagyobb a csőátmérő, annál időigényesebb feladat az áthatás megszerkesztése.

A projekt az izometriás helyszíni csőszerelések kivitelezésénél alkalmazott illesztékes csomópontok, más néven csőáthatások kialakításának négy problémájára ad választ:

 1. A csőáthatások megmunkálása során szükséges élőmunka igény jelentősen növeli a csőáthatás nem megfelelő illeszkedési vonalának kialakítási esélyét és csökkenti a munka hatékonyságát.
 2. Jelenleg a csőáthatások geometriájának elkészítése nagy szakértelmet, gyakorlatot és kézügyességet igénylő, körülményes feladat, mely emberi tényezők a reprodukálhatóságot kedvezőtlen irányba befolyásolják.
 3. Az iparban leggyakrabban használt szabványos átmérőjű csövek nevezetes szögű áthatásához a szakemberek sablonokat készítenek, amelyek mentén a geometria megszerkeszthető, megrajzolható, ám nagyon lekorlátozza a rendelkezésre álló lehetőségeket.
 4. A piacon jelenleg elérhető csőáthatás készítő berendezések hátránya, hogy ezek – méreteikből adódóan – csak helyhez kötött (telepített) kivitelben elérhetőek, ezért a helyszínen történő automata megmunkálás egyelőre egy nem megoldott probléma.

A projekt célja egy olyan berendezés (termék) kivitelezése, amely szignifikáns mértékben csökkenti a csőáthatás készítés folyamatának élőmunkaerő igényét, ezzel automatizálja a tevékenységet – ez jelenti a fejlesztésünkben lévő fő innovációt. Csökkenti a tevékenység átfutási idejét, növeli a reprodukálhatóságot, valamint csőátmérőtől, illeszkedési szögtől és falvastagságtól teljesen függetlenül teljes biztonsággal készíti el a megfelelő csőáthatást. Koncepciójából fakadóan könnyen mozgatható és szállítható, bármilyen körülmények között egyszerűen üzembe helyezhető, ezért versenyképesebb lesz, mint a létező megoldások, és ez biztosítja a projekteredmény hosszabb távú fenntarthatóságát.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2025.01.31.

Termelési technológia modernizációja az MST Engineering Kft.-nél

Kedvezményezett neve, címe:
MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe:
Termelési technológia modernizációja az MST Engineering Kft.-nél.
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege:
32 633 181 Ft
A támogatás mértéke:
60 %
A projekt tartalma

Cégünk 32,63 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. Az európai uniós támogatás felhasználásával a megrendelők megnövekedett igényeihez igazodó hatékonyságnövelő beruházást hajtottunk végre.

A GINOP-1.2.10-19-2020-00187 azonosító számú projektünk megvalósítása során 28.29 – M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártási tevékenységünket fejlesztettük a debreceni ipari park területén található Richter Gedeon u 15. címen található székhelyünkön. Projektünk a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt megvalósítása a kis szériás gyártásokra alkalmazott megmunkáló gépek üzemeltetési hatékonyságának növelésére irányult. A robotcella üzembe helyezésével lényegesen javultak ezen mutatók mellyel termelékenységünk hatásfoka is növekedett. A beruházás által elért kapacitásbővülés a termékek gyártása közben szükséges átállási idők minimalizálásával illetve a termelés tervezhetőségének növelésével valósult meg. A robotizált működtetés kézzelfoghatóbb ütemidőket, ezáltal alacsonyabb járulékos gyártási költségeket eredményezett. Az időveszteség kiküszöbölése a termelékenység jelentős mértékű fejlődésében is megmutatkozott.

A projekt megvalósítása során beszerzett gyártó eszköz: Robotcella ES-20004 – 1 db

A versenyképesség növelését célzó fejlesztés révén termelési kapacitásunk bővült a kis szériás gyártás üzemi hatékonyságának javítása mellett.

A projekt tényleges befejezési dátuma:
2021.04.30.
A projekt azonosító száma:   
GINOP-1.2.10-19-2020-00187

 

Nemzeti Exportstratégia 2019-2030

Kedvezményezett neve, címe:
MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe:   
Az MST Engineering Kft. marketing tevékenységének export növelését célzó fejlesztése
Támogató:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Szerződött projekt összeg:
6 650 000 Ft
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege:
3 990 000 Ft
A támogatás mértéke:
60%
A projekt tartalma

Jelen pályázat keretében megvalósuló marketing tevékenység fejlesztése szervesen hozzájárul az új partnerek felkutatásához, a vevőkör bővítéséhez az image kialakítása és a brand építése révén.
A társaság hosszú távú, szoros üzleti kapcsolatokat épített ki nyugat-európai cégekkel.

A vállalat törekszik vevőkörének folyamatos bővítésére, amihez szervesen kapcsolódnak a projekt tárgyát képező marketing eszközök.

A projekt elsődleges célja a kft. marketing eszközeinek, kommunikációs csatornájának bővítése, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a hatékonyság és a versenyképesség növeléséhez, ezáltal pedig a vevői igények minél teljesebb körű kiszolgálásához.

A projekt megvalósítási időszaka:
2020.05.09-2021.12.31.
A projekt azonosító száma:
KKM/10490-2/2020/Adm.

 

 

Széchenyi 2020 pályázat

 

GÉPGYÁRTÓ KAPACITÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ MST ENGINEERING KFT.-NÉL

Kedvezményezett neve, címe

MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság, 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.
Projekt címe: Gépgyártó kapacitás komplex fejlesztése az MST Engineering Kft.-nél
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege: 274 630 022 Ft
A támogatás mértéke: 50 %

A projekt tartalma

Cégünk 274,63 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. Az európai uniós támogatás felhasználásával a megrendelők megnövekedett igényeihez igazodó kapacitásbővítő beruházást hajtunk végre.

A GINOP-1.2.1-16-2017-00441 azonosító számú projektünk megvalósítása során 28.29 – M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártási tevékenységünket fejlesztettük a debreceni ipari park területén található Richter Gedeon u 15. szám, alatti székhelyünkön. Projektünk a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Fejlesztésünk célja a gyártási kapacitás bővítése, a gyártott termékek hozzáadott értékének növelése valamint a gyártási teljesítményünk fokozása volt.

Projektünk keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Átgondolt fejlesztési irányvonal mentén 7 db megmunkáló berendezés gyártásba illesztése során lehetővé vált például a hosszabb rúd keresztmetszetű anyagok hegesztett szerkezetek utómunkálása és az 5 oldalas megmunkálás képessége. Cégünk képessé vált a megnövekedett megrendelési igények teljesítésére, összetett technológiai műveletek megvalósítására, magas pontossági elvárások kiszolgálására jelentős idő- és energia megtakarítás mellett.

A projekt megvalósítása során beszerzett gyártó eszközök:

 • EmR-1600-5AX CNC megmunkáló központ – 1 db
 • MXS-300MT CNC megmunkálóközpont – 1 db
 • MM-850 CNC megmunkáló központ (A) – 1 db
 • MM-850 CNC megmunkáló központ (B) – 1 db
 • FBE 3000 CNC megmunkáló központ – 1 db
 • HT-76 CNC esztergagép – 1 db
 • TCS-2000L CNC esztergagép – 1 db

A fejlesztés eredményeként növekedett a termelésünk hatékonysága. Két nagy teljesítményű szerver beszerzése által gyorsult, hatékonnyá és biztonságossá vált a gyártáskoordináció.

A projekt információs technológia fejlesztése során beszerzett hardver eszközök:

 • Server Dell T630 – 2 db

A fejlesztés révén növekedett a termékek feldolgozottsági foka, megmunkálási spektruma.
Beruházásnak köszönhetően a vállalat megőrzi a pályázat benyújtásakor meglévő 64 darab munkahelyét és további munkahelyek teremtésére váltunk képessé.

A projekt tényleges befejezési dátuma:
2019.08.30.
A projekt azonosító száma:   
GINOP-1.2.1-16-2017-00441

 

Letölthető pályázati dokumentáció »

 

TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE AZ MST ENGINEERING KFT.-NÉL

GINOP-1.2.1-15-2015-00538

MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.

AZ MST Engineering Kft. 77,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával sikeres projektet valósított meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. A 49,99%-os támogatási intenzitású GINOP-1.2.1-15-2015-00538 azonosító számú projekt összköltsége 154,44 millió forint melyből a cég a megrendelők megnövekedett igényeinek teljesítéséhez szükséges gyártó berendezéseket és mérő eszközöket szerzett be.

A szervezet CNC esztergált alkatrészek gyártását; CNC mart alkatrészek, gépi részegységek gyártásában és szerelésében tevékenykedik.

A 77,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével maradéktalanul teljesült a projekt kitűzött célja, mely a gyártási kapacitás fejlesztésének és a gyártott termékek minőségének illetőleg hozzáadott értékének növelését eredményezte. A Cég termelési kihasználtsága már a pályázat benyújtásakor közel 100% volt. A megrendelés állomány a projekt megvalósítása által tovább növekedett. Ez a növekedés a jelenlegi és potenciális partnerek igényeinek megfelelő mennyiségű és minőségű kiszolgáláshoz kapcsolódik melynek alapjait a beruházás teremtette meg.

A projekt keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Ennek részeként a fémfeldolgozáshoz kapcsolódó fémmegmunkáló gépek beszerzése történt meg. A termékek minőségének ellenőrzése és a minőség javítása céljából mérőeszközök beszerzése is részét képezte a projektnek. A termelési kapacitás bővítése kapcsán szükséges volt a jelenleg működő SAP Business One ügyviteli rendszer kiegészítése termelésirányítási, illetőleg kapacitáskezelési modullal.

A fejlesztés eredményeként növekedett a termelés hatékonysága, a teljes fémfeldolgozási folyamat integráltan kezelhetővé vált. A fejlesztés fontos eredménye továbbá a termékek hozzáadott értékének növekedése és a termékek feldolgozottsági fokának emelkedése is.

A fejlesztésből következő kapacitásbővítés által a vállalkozás megfelelően ki tudja szolgálni a hozzáadott megrendelői igényeket mind a minőség mind a szállítási határidő relációjában.

A projekt fizikai befejezésének dátuma:
2017.10.11.

 

 

<